Сегментація за активністю контактів в листі | Підтримка eSputnik

Відстеження подій та поведінки

Email

Омніканальність

Автоматизація

Сегментація за активністю контактів у листі

В eSputnik з'явилася можливість сегментувати контакти за їхньою активністю в розсилках протягом певного періоду.

Для цього вам треба зазначити період, який цікавить, і система проаналізує в різних аспектах активність усіх контактів, які протягом цього часу брали участь в розсилках. На основі цієї активності ви зможете виділяти сегменти й робити за ними відповідні розсилки.

Наприклад, ви можете виділити сегмент підписників, які протягом останніх чотирьох тижнів відкривали понад 50% відправлених вами листів.Приклад сегмента

Якщо у вашому акаунті сегментацію за активністю ще не підключено, напишіть про це в службу підтримки support@esputnik.com.

Після підключення параметри для сегментації за активністю з'являться в Параметрах контакту:

Активність контакта

Активність контактів, яку можна проаналізувати:

  • Відправлення.
  • Доставлення.
  • Помилка доставлення.
  • Прочитання.
  • Перехід за посиланням.
  • Відписка.
  • Спам.

Відправлення

В аспекті відправлення ви можете сегментувати одержувачів за такими критеріями:

1. Кількість відправлень: дорівнює, більша або менша за вказане значення.

Кількість відправлень

2. Тип повідомлення: ви можете вибрати один або одразу кілька каналів, за якими контактові відправлялися повідомлення протягом зазначеного часу.
Тип повідомлення

3. Тип відправлених розсилок: масові або тригерні.

 Тип відправлених розсилок

4. Мова відправлених повідомлень — для мультимовних розсилок (у випадаючому списку вам треба вибрати мову або кілька мов розсилки, активність за якою вас цікавить).
 Мова відправлених повідомлень

5. Конкретні масові або тригерні розсилки, які було відправлено.

Конкретні масові або тригерні розсилки, які було відправлено

6. Час відправлення розсилок: ви можете побачити, яким контактам були надіслані розсилки в певний проміжок доби протягом зазначеного часу. Наприклад, із 8:00 до 10:00 щодня протягом тижня. Із цих контактів можна сформувати відповідний сегмент.

Час відправлення розсилок

Доставлення

В аспекті доставлення ви можете сегментувати одержувачів за такими критеріями:

1. Кількість доставлень: дорівнює, більша або менша за вказане значення.

 Кількість доставлень

2. Відсоток доставлення: дорівнює, більший або менший за вказане значення.

Відсоток доставлення

3. Тип повідомлення: ви можете вибрати один або одразу кілька каналів, за якими контакт отримував повідомлення протягом зазначеного часу.
 Тип повідомлення

4. Тип отриманих розсилок: масові або тригерні.

Тип отриманих розсилок

5. Мова доставлених повідомлень — для мультимовних розсилок (у випадаючому списку вам треба вибрати мову або кілька мов розсилки, активність за якою вас цікавить).

Мова доставлених повідомлень

6. Конкретні масові або тригерні розсилки, які було доставлено.
Конкретні масові або тригерні розсилки, які було доставлено

7. Час доставлення розсилок: ви можете побачити, яким контактам були доставлені розсилки в певний проміжок доби протягом зазначеного часу. Наприклад, із 8:00 до 10:00 щодня протягом тижня. Із цих контактів можна сформувати відповідний сегмент.

Час доставлення розсилок

Помилка доставлення

В аспекті помилок ви можете сегментувати одержувачів за такими критеріями:

1. Кількість помилок: дорівнює, більша або менша за вказане значення.

Кількість помилок

2. Тип повідомлення: ви можете вибрати один або одразу кілька каналів, у яких траплялися помилки доставлення протягом зазначеного часу.

Тип повідомлення

3. Тип розсилки з помилками доставлення: масова або тригерна.

Тип розсилки з помилками доставлення

4. Мова повідомлень із помилками доставлення — для мультимовних розсилок (у випадаючому списку вам треба вибрати мову або кілька мов розсилки, активність за якою вас цікавить).Мова повідомлень із помилками доставлення

5. Конкретні масові або тригерні розсилки з помилками доставлення.

Конкретні масові або тригерні розсилки з помилками доставлення

6. Час фіксації помилки: ви можете побачити, у яких контактів було зафіксовано помилки доставлення в певний проміжок доби протягом зазначеного часу. Наприклад, із 8:00 до 10:00 щодня протягом тижня. Із цих контактів можна сформувати відповідний сегмент.

Час фіксації помилки

Прочитання

В аспекті прочитань ви можете сегментувати одержувачів за такими критеріями:

1. Кількість прочитань: дорівнює, більша або менша за вказане значення.

Кількість прочитань

2. Відсоток відкривань: дорівнює, більший або менший за вказане значення. Відсоток відкривань показує не загальну кількість відкривань, а співвідношення доставлених і прочитаних листів.Відсоток відкривань

3. Час між відправленням і прочитанням: дорівнює, більший або менший за вказане значення.

Час між відправленням і прочитанням

4. Тип повідомлення: ви можете вибрати один або одразу кілька каналів, які були відкриті протягом зазначеного часу.

Тип повідомлення

5. Тип відкритих розсилок: масові або тригерні.

Тип відкритих розсилок

6. Мова відкритих повідомлень — для мультимовних розсилок (у випадаючому списку вам треба вибрати мову або кілька мов розсилки, активність за якою вас цікавить).

Мова відкритих повідомлень

7. Конкретні масові або тригерні розсилки, які було відкрито.
Конкретні масові або тригерні розсилки, які було відкрито

8. Час прочитання: ви можете побачити, які контакти відкривали розсилки в певний проміжок доби протягом зазначеного часу. Наприклад, із 8:00 до 10:00 щодня протягом тижня. Із цих контактів можна сформувати відповідний сегмент.

Час прочитання

Перехід за посиланням

В аспекті переходів за посиланнями з повідомлень ви можете сегментувати одержувачів за такими критеріями:

1. Кількість переходів: дорівнює, більша або менша за вказане значення.

Кількість переходів

2. Click To Open Rate (CTOR) і Сlick Through Rate (CTR): дорівнюють, більші або менші за вказане значення.Click To Open Rate (CTOR) і Сlick Through Rate (CTR)

3. Тип повідомлення: ви можете вибрати один або одразу кілька каналів, з яких реєструвалися переходи протягом зазначеного часу.

Тип повідомлення

4. Тип розсилок, з яких було здійснено переходи: масові або тригерні.

Тип розсилок, з яких було здійснено переходи

5. Мова повідомлень із переходами — для мультимовних розсилок (у випадаючому списку вам треба вибрати мову або кілька мов розсилки, активність за якою вас цікавить).

Мова повідомлень із переходами

6. Конкретні масові або тригерні розсилки з переходами.

Конкретні масові або тригерні розсилки з переходами

7. Час переходу за посиланнями з повідомлення: ви можете побачити, які контакти переходили за посиланнями з розсилок у певний проміжок доби протягом зазначеного часу. Наприклад, із 8:00 до 10:00 щодня протягом тижня. Із цих контактів можна сформувати відповідний сегмент.

Час переходу за посиланнями

8. URL- посилання: ви можете побачити, скільки переходів за певним посиланням було здійснено в певний проміжок часу, і сформувати відповідний сегмент. Посилання має точно відповідати тому, яке використовувалося в розсилці.

URL- посилання

Відписка

В аспекті відписок ви можете сегментувати одержувачів за такими критеріями:

1. Причина: ви можете виділити сегмент контактів, що через різні причини відписалися від розсилки протягом указаного періоду. Для цього вам треба скопіювати одну або кілька причин відписки, які вас цікавлять, у відповідному розділі вашого акаунта eSputnik.

Причина відписки

2. Тип розсилок, від яких відписалися: масові або тригерні.

Тип розсилок

3. Мова повідомлень з відписками — для мультимовних розсилок (у випадаючому списку вам треба вибрати мову або кілька мов розсилки, активність за якою вас цікавить).

Мова повідомлень з відписками

4. Конкретні масові або тригерні розсилки, за якими потрібно сформувати сегмент тих, що відписалися.

Конкретні масові або тригерні розсилки

5. Час реєстрації відписки: ви можете побачити, які контакти відписалися від розсилок у певний проміжок доби протягом зазначеного часу. Наприклад, із 8:00 до 10:00 щодня протягом тижня. Із тих, хто відписався від цих розсилок, можна сформувати відповідний сегмент.
Час реєстрації відписки

Спам

В аспекті скарг на спам ви можете сегментувати одержувачів за такими критеріями:

1. Кількість скарг: дорівнює, більша або менша за вказане значення.

Кількість скарг

2. Тип розсилок, позначених як спам: масові або тригерні.

Тип розсилок

3. Мова повідомлень, позначених як спам:  для мультимовних розсилок (у випадаючому списку вам треба вибрати мову або кілька мов розсилки, активність за якою вас цікавить).

Мова повідомлень, позначених як спам

4. Конкретні масові або тригерні розсилки, позначені як спам.

Конкретні масові або тригерні розсилки, позначені як спам

5. Час реєстрації скарги на спам: ви можете побачити, які контакти поскаржилися на спам у певний проміжок доби протягом зазначеного часу. Наприклад, із 8:00 до 10:00 щодня протягом тижня. Із тих, хто поскаржився на ці розсилки, можна сформувати відповідний сегмент.

Час реєстрації скарги на спам

Приклади використання сегментації за активністю

Виділення VIP-сегмента, який не отримав важливу інформацію

Ви робите масову розсилку без поділу на користувачів платних і безкоштовних тарифів. При цьому компанія знає, що в клієнтів, що платять, високі чеки, тому кожен такий клієнт є цінним.

Щоб переконатися, що всі платні клієнти отримали важливу інформацію, ви можете зробити вибірку контактів із помилкою доставки за даною розсилкою, виділити в ній платних клієнтів за даними із CRM та передати їхні контакти до колл-центру. Те ж саме можна зробити для сегмента контактів, які отримали розсилку, але не відкрили її.

Виділення сегмента зацікавлених для збільшення частоти розсилки

Ви можете виділити сегмент підписників, які відкривали понад 50% ваших розсилок, наприклад, протягом останнього місяця. Оскільки це вочевидь зацікавлені покупці, ви можете збільшити кількість відправлених їм повідомлень. Причому цей процес можна автоматизувати: для цього треба вказати в сценарії умову, за якою лише зацікавлені контакти отримуватимуть  розсилки з підвищеною частотою. Щойно активність контакту впаде нижче за встановлений вами відсоток відкривань, він автоматично випадає з сегмента й починає отримувати розсилки зі звичайною частотою.

Залишилися питання?
Спеціалісти обов'язково нададуть відповідь та допоможуть вирішити вашу проблему!
Зворотний дзвінок
Залишіть заявку – і наш спеціаліст зв'яжеться з вами в робочий час.
Відправити заявку
Консультація в чаті
Готові до ваших запитань!
Написати в чат
Електронна пошта
Напишіть в службу підтримки eSputnik.
Надіслати email