Група блоків “Популярні” | Support eSputnik

Дані користувача

Email

Омніканальність

Автоматизація

Відстеження подій та поведінки

Група блоків “Популярні”

Популярні — найчастіше використовувані блоки. 

До групи входить п'ять блоків:

 • Кінець

 • Таймер

 • Задача

 • Умова

 • Точка перевірки

Група блоків “Популярні”

Блок “Кінець”

Рекомендуємо використовувати блок “Кінець” наприкінці сценарію та всіх його гілок. Додавання блоку допоможе візуально зрозуміти логіку сценарію та дії перед завершенням. Це особливо корисно, коли сценарій має розгалужену структуру та значну кількість інших блоків.

Блок “Кінець”

Блок “Таймер”

Більш детальна інформація >

Блок “Задача”

Призначення цього блоку — вирішити одну із задач:

 • Створити контакт;

 • Оновити контакт;

 • Отримати контакт;

 • Підтвердити контакт;

 • Відправити обов'язковий (транзакційний) email;

 • Відправити транзакційне Viber повідомлення;

 • Відправити транзакційне SMS повідомлення;

 • Отримати замовлення;

 • Створити промокод;

 • Отримати промокод;

 • Запустити подію.

Блок “Задача”

Вибрати потрібну задачу можна з випадаючого списку у меню праворуч.

Створити контакт

Задача використовується для створення контакту в системі. Якщо профіль з такою email-адресою вже існує, його буде оновлено. Якщо немає, буде створений новий контакт.

Важливо

Задача “Створити контакт” потрібна тільки для специфічних задач, коли дані передаються за API методом Generate event v2, і лише частину даних треба записати при створенні контакту. Наприклад, ви передали подію методом Generate event v2 для контакту, якого немає в системі. За допомогою цієї задачі ви матимете змогу створити контакт. Для всіх інших методів ця задача не потрібна.

Створити контакт

Задача має три параметри:

 • Email — обов'язкове поле для задачі, якщо треба створити контакт за email.

 • Номер телефону — обов'язкове поле для задачі, якщо треба створити контакт за номером телефону.

 • JSON — у цьому полі прописується рядок або ставиться змінна, що містить рядок у форматі JSON, із даними для заповнення полів контакту (телефон, ім'я, прізвище, місто, додаткові поля). Якщо його не прописати, то залишиться тільки email. За необхідності зафіксувати ім'я, прізвище, дату народження тощо поле потрібно заповнити обов'язково.

В полі JSON ви можете вказати змінну contactJson. В такому випадку на REST API буде виконана валідація значень цього параметра. У разі передачі параметрів контакту з помилками в попередженні  будуть вказані невалідні параметри, а також допустимі значення.

Приклад даних для поля json:

{"firstname":"...","lastname":"...","sms":"...","town":"...","profileInputs":

[{"profileInputId":10001,"value":"..."}]}

Де:

 • profileInputs — масив додаткових полів;

 • profileInputId — ID додаткового поля;

 • value — значення додаткового поля;

 • confirmed — статус email-адреси контакту (підтверджено/не підтверджено).

Важливо

Якщо ви бажаєте створити контакт непідтвердженим, до тіла запиту треба додати параметр "confirmed":false

У цьому випадку поле json матиме таку структуру:

{"firstname":"...","lastname":"...","sms":"...","town":"...","profileInputs":

[{"profileInputId":10001,"value":"..."}],"confirmed":false}

Якщо потрібно створити контакт із певним значенням поля типу “дата”, використовуйте формат такого вигляду: “YYYY-MM-DD”:

{"profileInputs": [{"profileInputId":10001,"value":"2023/11/06"}]}

Якщо потрібно створити контакт із певним значенням поля типу “дата з часом”, використовуйте формат такого вигляду: “YYYY-MM-DDThh:mm”:

{"profileInputs": [{"profileInputId":10001,"value":"2023/11/06 16:42"}]}

Оновити контакт

Задача використовується для оновлення інформації про контакт у системі, працює за принципом задачі “Створити контакт”. Єдина відмінність: якщо контакт уже є в системі, він оновиться, а якщо немає — система його не продублює, а просто пропустить.

Задача є актуальною, коли треба оновити дані контакту з події, переданої за API методом Generate event v2, або якщо в сценарії треба задавати фіксоване значення додаткового поля.

Оновити контакт

Задача має чотири параметри:

 • ID контакту – якщо ви хочете оновити контакт не по email, а за його ID в системі, необхідно прописати назву змінної або ціле число, в якій міститься ID контакту. Наприклад, ${contactId} або 123345.

 • Email – обов'язкове поле для задачі. Наприклад, ${emailAddress} або test@test.com. Якщо у вас у події інша назва змінної, необхідно вписати в поле саме цю назву. У наших системних подіях змінна зветься emailAddress. Системні події — це ті, що генеруються всередині самої системи (клік кнопки в листі, запуск регулярного сценарію за групою, форма підписки, реактивація за допомогою RFM-аналізу). Для них у поле треба вписати ${EmailAddress}.

 • Номер телефону – номер телефону контакту.

 • JSON – у цьому полі прописується рядок або ставиться змінна, що містить рядок у форматі JSON, із даними для заповнення полів контакту (телефон, ім'я, прізвище, місто, додаткові поля). Формат даних такий самий, як і для задачі “Створити контакт”, але параметр “confirmed” ігнорується.

Отримати контакт

Мета задачі — отримати дані про контакт і передати їх у лист або для блоку “Умови”. Наприклад, ми бажаємо відправляти лист з контактними даними щоразу, коли в базі з'являється новий підписник. Другий варіант — ми хочемо після реєстрації надіслати клієнтові його реєстраційні дані.

Отримати контакт

Задача працює таким чином:

 1. У системі створюється (реєструється) подія, яка містить дані про контакт.

 2. Задача витягує всі наявні дані щодо контакту, які зберігаються в базі.

 3. Отримані дані передаються в email.

Задача має чотири параметри:

 • ID контакту — ID контакту в системі eSputnik.

 • Email — email-адреса контакту.

 • Номер телефону — номер телефону контакту.

 • Токен — мобільний токен контакту.

Параметри “ID контакту”, “Email”, “Номер телефону” та “Токен”  використовуються для вибору способу ідентифікації контакту. Одне з цих полів має бути обов'язково заповнене відповідними даними.

Наприклад, якщо ви бажаєте ідентифікувати людину не за email, а за її ID в системі, ви прописуєте назву змінної, яка містить ID контакту. За замовчуванням у системі вона зветься ${contactId}.

У повідомленні можна використовувати такі змінні:

 • $!data.get ('firstName') — ім'я;

 • $!data.get ('lastName') — прізвище;

 • $!data.get ('email') — email-адреса;

 • $!data.get ('sms') — номер телефону;

 • $!data.get ('contactKey') — ключ контакту;

 • $!data.get ('id') — ID контакту в системі;

 • $!data.get ('createdDate') — дата створення;

 • $!data.get ('updatedDate') — дата останньої зміни контакту;

 • $!data.get ('confirmed') — статус email-адреси контакту (true — підтверджено, false — не підтверджено);

 • $!data.get ('fields'). get ('12345') — додаткові поля. Замість "12345" треба підставити ID додаткового поля.

Ви можете активувати прапорець “Шукати тільки ID контакту” для пошуку контакту лише за його ID.

Шукати тільки ID контакту 

Підтвердити контакт

Мета задачі — підтвердити email-адресу підписника і зробити його активним у системі, щоб йому надходили листи.

Наприклад: коли людина заповнює форму підписки, контакт потрапляє до eSputnik із непідтвердженим email і йому на пошту надходить повідомлення з проханням підтвердити підписку. Доки він не перейде за посиланням підтвердження, контакт не отримуватиме розсилки. Коли людина підтверджує підписку, запускається сценарій, спрацьовує задача “Підтвердити контакт” і вона стає активною в системі.

Підтвердити контакт

Задача має два параметри:

 • ID контакту — якщо ви бажаєте підтвердити контакт не за email, а за його ID в системі, то слід прописати назву змінної, яка містить ID контакту. Наприклад, ${contactId} або 123345. За замовчуванням у системі вона зветься ${contactId}.

 • Email — email-адреса контакту.

Важливо

Під час пошуку контактів для задач “Створити контакт”, “Оновити контакт”, “Отримати контакт”, “Підтвердити контакт” застосовуються такі правила:

 • ID контакту має найвищий пріоритет серед усіх параметрів.
 • Якщо задано externalCustomerId, пошук контакту буде виконуватись за externalCustomerId.
 • Якщо externalCustomerId не задано, пошук контакту буде виконуватись за email адресою або за номером телефону.

Відправити обов'язковий (транзакційний) email

Мета задачі — відправити email контактові не зважаючи на його статус у системі (підтверджений, непідтверджений, відписався, із позначкою “скаржився на спам”),  окрім контактів із чорного списку.

Відправити обов'язковий (транзакційний) email

Важливо

Використовуйте цей блок лише для найважливіших тригерних повідомлень. Задача ігнорує статус контакту, тому можливі скарги на спам, які надалі негативно позначаються на репутації відправника. Даний блок потрібен тільки для відправлення новому (ще непідтвердженому) підписникові листа з кнопкою підтвердження підписки, сповіщень про замовлення або зміну тарифного плану. В усіх інших випадках для відправлення листів використовуйте блок “Email”  у групі блоків “Повідомлення” або блок “Email групі” у групі блоків “Повідомлення на групу”.

Блок має п’ять параметрів:

 • ID контакту — ідентифікатор контакту в системі eSputnik. Може використовуватися для ідентифікації отримувача замість email-адреси.

 • Email — поле для введення параметра з події, в якій передається email-адреса одержувача. При використанні задачі “Відправити обов'язковий (транзакційний) email” у полі email вказується назва змінної з події.

 • Повідомлення — обов'язкове поле. Виберіть заздалегідь створений email, який має бути відправлений.

 • Мова — ID мови або параметр події, що містить його. Він потрібний для створення мультимовних повідомлень. Залиште поле порожнім, якщо ви не використовуєте мультимовність або якщо мова контакту вказана в картці контакту.

 • JSON — довільні дані в форматі JSON, які передаються до листа. Якщо в параметрі події ви передаєте рядок з такими даними, то в поле JSON треба вставити назву цього параметра.

Наприклад, ви передаєте дані про замовлення і треба вивести в листі список замовлених товарів. У такому випадку в події ви передаєте дані про товари у вигляді рядка:

{

"name": "items",

"value": "{"array":[{"name":"Суха дитяча молочна суміш HiPP Combiotic 2, 750 г","price":"341.00","url":"https://site.com/catalog/suha-dityacha-molochna-sumish-hipp-combiotic-2-750-g","imageUrl":"https://site.com/uploads/product/big/20161122/20161122_7zvb.jpg"},{"name":"Молочна органічна вівсяна каша з яблуком HiPP \"На добраніч”\", 250 г","price":"78.00","url":"https://site.com/catalog/molochna-organichna-vivsyana-kasha-z-yablukom-hipp-na-dobranich-250-g","imageUrl":"https://site.com/uploads/product/big/23112013/2125.jpg"}]}"

}

У нашому прикладі параметр зветься items. Відповідно в поле JSON прописуємо ${items}.

Відправити транзакційне Viber повідомлення

Мета задачі — відправити Viber повідомлення контактові не зважаючи на його статус у системі.

Відправити транзакційне Viber повідомлення

Задача має шість параметрів:

 • ID контакту — ідентифікатор контакту в системі eSputnik. Може використовуватися для ідентифікації отримувача замість email-адреси.

 • Номер телефону — номер телефону контакту. За замовчуванням у це поле ставиться параметр  ${phoneNumber}.

 • Повідомлення — обов'язкове поле. Виберіть заздалегідь створене повідомлення, яке має бути відправлено.

 • Термін активності повідомлення (TTL) — період, після якого повідомлення не буде показано, якщо до цього воно не було доставлено користувачеві.

 • Мова — ID мови або параметр події, що містить його. Він потрібний для створення мультимовних повідомлень. Залиште поле порожнім, якщо ви не використовуєте мультимовність або якщо мова контактів вказана в їх картках.

 • JSON —  довільні дані в форматі JSON, які передаються до листа. Якщо в параметрі події ви передаєте рядок з такими даними, то в поле JSON треба вставити назву цього параметра.

Відправити транзакційне SMS повідомлення

Мета задачі — відправити SMS повідомлення контактові не зважаючи на його статус у системі.

Відправити транзакційне SMS повідомлення

Задача має п’ять параметрів:

 • ID контакту — ідентифікатор контакту в системі eSputnik. Може використовуватися для ідентифікації отримувача замість email-адреси.

 • Номер телефону — номер телефону контакту. За замовчуванням у це поле ставиться параметр  ${phoneNumber}.

 • Повідомлення — обов'язкове поле. Виберіть заздалегідь створене повідомлення, яке має бути відправлено.

 • Мова — ID мови або параметр події, що містить його. Він потрібний для створення мультимовних повідомлень. Залиште поле порожнім, якщо ви не використовуєте мультимовність або якщо мова контактів вказана в їх картках.

 • JSON —  довільні дані в форматі JSON, які передаються до листа. Якщо в параметрі події ви передаєте рядок з такими даними, то в поле JSON треба вставити назву цього параметра.

Важливо

Під час пошуку контактів для задач “Відправити обов'язковий (транзакційний) email”, “Відправити транзакційне Viber повідомлення”, “Відправити транзакційне SMS повідомлення” застосовуються такі правила:

 • ID контакту має найвищий пріоритет серед усіх параметрів.
 • Якщо задано externalCustomerId, пошук  контакту буде виконуватись по externalCustomerId. 
 • Якщо externalCustomerId не задано, пошук контакту буде виконуватись по email-адресі або за номером телефону.

Отримати замовлення

Мета задачі — отримання даних із замовлення і їх передавання до листа. Наприклад, статус замовлення. 

Блок застосовується лише у сценаріях, у яких події передаються API методом Add orders.

Отримати замовлення

Щоб налаштувати параметри задачі “Отримати замовлення”, розгорніть список “Отримати замовлення по” і виберіть один з варіантів:

 • ID замовлення. Вибирайте цей варіант, коли хочете отримати дані замовлення за ID, який сформований нашою системою.

 • Зовнішній ID замовлення. Вибирайте цей варіант, коли хочете отримати дані замовлення за ID, який ви передаєте в нашу систему.

Налаштування параметрів задачі “Отримати замовлення”

Не обов'язково заповнювати поле “ID замовлення/Зовнішній ID замовлення”. Задача автоматично отримує всі параметри з події.

Задача працює наступним чином:

 1. Система отримує дані про замовлення.

 2. Блок “Задача” отримує всі дані, які передаються із замовленням, і вставляє ці дані до повідомлення замість змінних.

Докладніше про роботу блоку “Задача” із замовленнями читайте у статті “Автоматизація роботи із замовленнями”.

Створити промокод

Мета задачі — згенерувати промокод і передати його до листа, що є наступним у ланцюжку. Параметри будуть зашифровані за вашим ключем алгоритмом, а при введенні такого промокоду на сайті його розшифрує зворотний алгоритм (детальніше).

Створити промокод

Задача має чотири обов’язкові параметри:

 • Дні — вказується кількість днів до завершення терміну дії промокоду. Система їх додасть до поточного числа і отриману дату завершення терміну дії зашифрує в промокод. За замовчуванням у це поле ставиться параметр ${days}.

 • Тип — тип промокоду. У вас може бути 32 типи промокодів, які ви задаєте самі. Наприклад: промокод за підписку — надано type 0, до дня народження — type 1, реактивація — type 3 тощо. У змінній вказується число від 0 до 31, яке відповідає потрібному типу. За замовчуванням у це поле ставиться параметр ${type}.

 • Знижка — розмір знижки. Використовується для генерації промокоду, коли знижка надається у відсотках від суми замовлення. Це завжди двозначне число, тому знижки до 10% слід доповнити нулем попереду. Наприклад, указати 05 для підстановки до листа 5% дисконту. За замовчуванням у це поле ставиться параметр ${discount}.

 • Ключ — ключ шифрування. Можна залишити ключ, що використовується за замовчуванням. За замовчуванням у це поле ставиться параметр ${key}.

Після цього блоку в сценарії ставиться блок відправлення повідомлення (Email, SMS, Viber тощо).

У листі на місці промокоду треба використовувати змінну $!data.get ('promocode').

Промокод у листі

Отримати промокод

Задача підставляє черговий промокод з бази до листа. Детальніше про завантажувані промокоди.

Отримати промокод

Задача має три обов’язкові параметри:

 • Дні — кількість днів від поточної дати, протягом яких промокод має бути діючим;

 • Тип — заданий вами для сегментації тип промокоду;

 • Знижка — розмір знижки від 01 до 99.

Згідно з параметрами система відбиратиме промокоди із завантаженої бази.  Принцип роботи розглянемо на прикладі. У параметрах зазначимо такі значення: дні — 10, тип — newyear, знижка — 25.

Приклад

Це означає, що сценарій витягне з бази промокод зі знижкою 25%, якому надано тип newyear і термін дії якого є не меншим 10 днів. Якщо заданим умовам відповідають кілька промокодів, система сама вибере один із них.

Після блоку “Отримати промокод” у сценарії ставиться блок відправлення повідомлення.

Блок відправлення повідомлення

У повідомленні в те місце, де має бути промокод, треба вписати змінну $!data.get ('promocode').

Запустити подію

Мета задачі — запустити якусь подію зі сценарію. Наприклад, щоб з одного сценарію ініціювати старт іншого. Для використання задачі треба заздалегідь створити тип події, яку ми плануємо запустити.

Запустити подію

Задача має три параметри:

 • Подія — обов'язкове поле. У ньому треба вибрати тип події, що запускається.

 • Ключ унікальності — ключ події, яку ми хочемо запустити. Наприклад, тут може бути змінна, яка містить email. Якщо поле не заповнено, буде використовуватися ключ із події, яка запустила поточний сценарій.

 • Параметр — масив параметрів, які ми бажаємо передати до події, що запускається. Якщо поле не заповнено, будуть передані параметри з події, що запустила поточний сценарій. 

Формат параметрів є таким:

[{"name":"paramName","value":"значення параметра"}]

Блок “Умова”

Задача блоку — перевірити, виконуються певні умови сценарію чи ні. Залежно від цього подальший перебіг сценарію розгалужується на дві окремі гілки: “Так” або “Ні”.

Блок має один вхід (блок “Старт”) і два виходи (“Кінець”): для гілки “Так” і для гілки “Ні”.

Блок “Умова”

Блок “Умова” має сім задач:

 • Перевірити подію;

 • Змінна відповідає регулярному виразу;

 • Контакт підтверджений;

 • Контакт існує;

 • Перевірити параметр за датою/часом;

 • Перевірити, що поле контакту відповідає параметру події;

 • Перевірте поля списку чекбоксів.

Для вибору задачі використовуйте випадний список у меню справа.

Перевірити подію

Мета — перевірити, відбулася потрібна подія чи ні. Пошук подій здійснюється за ключами.

Перевірити подію

Умова має три параметри:

 • Ключ унікальності — ключ події, що перевіряється. Наприклад, ключами подій, що перевіряються, може бути email-адреса. Таким чином, у цьому полі необхідний параметр, що містить email-адресу. Це параметр із події, що запустила поточний сценарій. Якщо він має назву “emailAddress”, то в полі слід написати ${emailAddress}.

 • Подія — тип події, яку треба перевірити. Обов'язкове поле, без заповнення якого сценарій не працюватиме.

 • Період — у цьому полі можна задати час до старту сценарію, протягом якого потрібно враховувати подію, що сталася. За замовчуванням блок перевіряє події після активації сценарію.

Змінна відповідає регулярному виразу

Мета умови — перевірити певну змінну з події або отримані іншими блоками дані й відповідно до цього скоригувати подальший перебіг сценарію.

Наприклад, ми можемо перевірити, ким є наш користувач: чоловіком або жінкою, і надіслати їм різні повідомлення.

Змінна відповідає регулярному виразу

Умова має два параметри:

 • Назва — назва змінної, яку треба перевірити. Це може бути параметр із події. Якщо ж ми перевіряємо дані, отримані іншими блоками сценарію (наприклад, блок “Отримати контакт”), то слід вписати в поле системну змінну smartMessageJson.

 • Патерн — регулярний вираз, на відповідність якому ми перевіряємо дані. Наприклад: ми бажаємо перевірити, що параметр address із події містить текст “Київ”. У цьому випадку в полі “Патерн” прописуємо Київ.

Приклад роботи та повного налаштування такого блоку.

Контакт підтверджений

Мета умови — перевірити, чи підтверджений email контакту, і залежно від цього скоригувати подальший перебіг сценарію.

Контакт підтверджений

Наприклад, людина зареєструвалася на сайті або підписалася на вашу розсилку. Ви бажаєте надіслати їй привітальний лист.

У цьому випадку:

 1. Контакт з'являється в базі eSputnik, але має статус непідтвердженого.

 2. Людині відправляється лист із проханням підтвердити реєстрацію.

 3. Умова перевіряє, підтвердила людина реєстрацію чи ні.

 4. Якщо підтвердила, сценарій має перебіг за гілкою “Так” і відправляється привітальний лист.

 5. Якщо ще не підтвердила реєстрацію, сценарій перебігає за гілкою “Ні”.

Умова має два параметри:

 • Email — email-адреса контакту.

 • ID контакту — ID контакту в системі.

За замовчуванням система перевіряє, підтверджений контакт чи ні, за email. У полі “Email” необхідно прописати назву змінної або email-адресу. Наприклад, ${emailAddress} або test@test.com.

Якщо ви бажаєте, щоб ідентифікація здійснювалася за ID контакту, треба в поле “ID контакту” вписати змінну ${contactId}.

Для умови “Контакт підтверджений” у будь-якому випадку має бути вказаний один із параметрів.

Контакт існує

Мета умови — перевірити, існує контакт чи ні, і відповідно до цього скоригувати подальший перебіг сценарію. Працює аналогічно умові “Контакт підтверджений”.

Контакт існує

У цієї умови є три параметри:

 • Email — email-адреса контакту.

 • Номер телефону — номер телефону контакту

 • ID контакту — ID контакту в системі.

За замовчуванням система перевіряє, існує контакт чи ні, за email. Якщо ви бажаєте, щоб ідентифікація здійснювалася за ID контакту, треба в поле “ID контакту” вписати змінну ${contactId}. Для ідентифікації контакту за номером телефону вкажіть у полі “Номер телефону” зміну ${phoneNumber}.

Перевірити параметр за датою/часом

Мета умови — перевірити дату з параметра події.

Перевірити параметр за датою/часом

При створенні сценарію враховується часовий пояс користувача, час буде збережено в UTC.

Наприклад, перевіряємо дату з часом 2020-07-30 13.00. Часовий пояс користувача - (GMT +3) Europe/Kyiv, відповідно, в подію буде передано “2020-07-30T13:00 + 03:00”.

Важливо

Звертайте увагу на часовий пояс та враховуйте перехід на зимовий/літній час.

Умова має такі параметри:

 • Параметр — Обов'язкове поле. За замовчуванням у це поле ставиться параметр ${parameter}. Значення параметра, яке передається в параметрі має бути згідно з форматом передачі дати - ISO 8601.

 • Дата — поле, де необхідно вибрати зі списку конкретну дату, дату з часом або діапазон дат з часом.

Вибір параметрів дати та/або часу

Щоб вибрати налаштування дати та/або часу:

 1. Клікніть поле “Дата” та виберіть зі списку один з параметрів: 

 • Дата;

 • Дата з часом;

 • Діапазон дат;

 • Діапазон часу;

 • Діапазон дат з часом;

 • Дата входить до періоду до;

 • Дата входить до періоду після;

 • Дата з часом більше посточного на.

Вибір параметрів дати та/або часу

 1. Налаштуйте потрібні параметри дати й часу для вибраного параметра, як описано нижче.

Налаштування параметрів “Дата”

Коли ви вибираєте “Дата”, блок “Умова” перевіряє, чи збігається дата події з вибраною датою для цього параметра.

Натисніть на значок календаря та виберіть потрібну дату.

Налаштування параметрів “Дата”

Корисна порада

Клікніть на стрілці, що вказує ліворуч або праворуч, щоб змінити місяць, або кликніть на назву місяця з роком, щоб перейти до вибору місяця чи року.

Налаштування параметрів “Дата з часом”

Коли ви вибираєте “Дата з часом”, блок “Умова” перевіряє, чи збігається дата події з вибраними датою та часом для цього параметра.

Щоб вибрати дату з часом:

 1. Клікніть на значок календаря та виберіть потрібну дату у вікні вибору дати.

 2. У вікні вибору годин та хвилин виберіть потрібні значення. 

Налаштування параметрів “Дата з часом”

Налаштування параметрів “Діапазон дат”

Коли ви вибираєте “Діапазон дат”, блок “Умова” перевіряє, чи збігається дата події з вибраним діапазоном дат для цього параметра.

Щоб вибрати діапазон дат:

 1. Кликніть дату зліва та виберіть початкову дату діапазону.

 2. Кликніть дату справа та виберіть кінцеву дату діапазону.

Налаштування параметрів “Діапазон дат”

Налаштування параметрів “Діапазону часу”

Коли ви вибираєте параметр “Діапазон часу”, блок “Умова” перевіряє, чи збігається діапазон часу події з вибраним діапазоном часу для цього параметра.

Щоб вибрати діапазон часу:

 1. Клікніть час зліва та виберіть початковий час у вікні вибору часу.

 2. Клікніть час справа та виберіть час завершення у вікні вибору часу.

Налаштування параметрів “Діапазону часу”

Налаштування параметрів “Діапазон дат з часом”

Коли ви вибираєте “Діапазон дат з часом”, блок “Умова” перевіряє, чи відповідають діапазон дати й часу події вибраному діапазону дати й часу для цього параметра.

Щоб вибрати діапазон дати/часу:

 1. Клікніть дату з часом зліва та виберіть початкову дату та час у вікні вибору.

 2. Клікніть дату з часом справа та виберіть дату та час завершення у вікні вибору.

Налаштування параметрів “Діапазон дат з часом”

Налаштування параметрів “Дата входить до періоду до”

Коли ви вибираєте “Дата входить до періоду до”, блок “Умова” перевіряє, чи знаходиться дата події, отримана як параметр, в діапазоні дат до вибраної дати.

Щоб вибрати параметри для “Дата входить до періоду до”, клікніть на піктограмі календаря поруч із полем дати та оберіть дату.

Налаштування параметрів “Дата входить до періоду до”

Налаштування параметрів “Дата входить до періоду після”

Коли ви вибираєте “Дата входить до періоду після”, блок “Умова” перевіряє, чи знаходиться дата події, отримана як параметр, в діапазоні дат після вибраної дати.

Щоб вибрати параметри для “Дата входить до періоду після”, клікніть на піктограмі календаря поруч із полем дати та оберіть дату.

Налаштування параметрів “Дата входить до періоду після”

Важливо

Обрана дата для параметрів “Дата входить до періоду до”, “Дата входить до періоду після” не враховується в періоді.

Налаштування параметра “Дата з часом більше поточного на”

Коли ви вибираєте “Дата з часом більше поточного на”, блок “Умова” перевіряє, чи дата та час події, отримані як параметр, перевищують поточну дату та час на N хвилин/годин/днів.

Приклад:

Ви організуєте вебінар з датою та часом початку 2022-10-10 16:00.

Ви налаштували відправлення 3 повідомлень зареєстрованим учасникам: за 30, 10 і 5 хвилин до початку вебінару.

Дата та час реєстрації учасника - 2022-10-10 15:52 (поточна дата та час).

Блок “Умова” порівнює поточний час з часом із параметра події. В результаті порівняння:

 1. Відправлення першого повідомлення скасовується, оскільки умова відправлення повідомлення (за 30 хв) не виконується.

 2. Відправлення другого повідомлення скасовується, оскільки умова відправлення повідомлення (за 10 хв) не виконується.

 3. Третє повідомлення буде відправлено згідно з розкладом, оскільки умова відправлення повідомлення (за 5 хв) виконується.

Щоб налаштувати умову “Дата та час більше поточного на”, введіть значення в поле дати/часу і виберіть його формат зі списку: хвилини, години або дні.

Налаштування умов “Дата та час більше поточного на”

Перевірити, що поле контакту відповідає параметру події

Умова дозволяє перевірити відповідність поля контакту переданому значенню параметра події. Наприклад, ви хочете перевірити, чи місто підписника відповідає значенню міста, переданому в події. Якщо ні, можна далі встановити блок оновлення контакту.

Перевірити, що поле контакту відповідає параметру події

Умова має п’ять параметрів:

 • ID контакту — ідентифікатор контакту у системі eSputnik.

 • Email — email-адреса контакту.

 • Номер телефону — номер телефону контакту.

 • Поле контакта — поле із картки контакту, відповідність якого потрібно перевірити. Можна вибрати зі списку або за допомогою пошуку в рядку. Порівнювати можна поля таких типів: текстове поле, текстова область, число, дробове число, випадаючий список.

 • Параметр — параметр події, на відповідність до якого перевіряємо поле контакту. Значення можна вказати як змінну ${parameter} (назва параметра у події, наприклад ${city}) – у цьому випадку порівнюється поле контакту, вказане  у “Полі контакту”, зі значенням із зазначеного параметра у події. Також можна задати рядок у форматі 123abc (наприклад, Київ) – тоді відбувається порівняння поля контакту з конкретним значенням, вказаним у параметрі (тобто, чи дорівнює поле контакту 123abc?). 

Якщо при порівнянні операція має бути чутливою до регістру, встановіть відповідний прапорець під цим полем.

Параметри “ID контакту”, “Email”, “Номер телефону” використовуються для вибору способу ідентифікації контакту. 

Для коректної роботи умови необхідно заповнити одне із цих полів відповідними даними. Наприклад, якщо потрібно ідентифікувати людину за ID в системі, потрібно прописати змінну ${сontactId}

Поля можна залишити порожніми, якщо перед блоком “Перевірити, що поле контакту відповідає параметру події” стоїть блок “Отримати контакт”. У такому разі визначення контакту відбуватиметься за ідентифікатором, вказаним у його налаштуваннях.

Перевірте поля списку чекбоксів

Мета умови — перевірити наявність порожніх чи конкретних чекбоксів у картці контакту.

Перевірка чекбоксів

У списку чекбоксів відображаються чекбокси, створені у розділі “Додаткові поля”.

Доступні такі опції перевірки:

 • Перевірити наявність порожніх полів в списку чекбоксів
 • Перевірити наявність конкретних полів списку чекбоксів
 • Перевірити наявність одного з конкретних полів списку чекбоксів

Блок “Точка перевірки”

Якщо у вас складний сценарій з розгалуженнями, ви можете розмістити цей блок у будь-якому місці та потім переглянути в історії запусків сценарію, чи пройшов він визначеним шляхом. Крім того, блок "Точка перевірки" підходить для зведення кількох гілок в одну. Не всі блоки дозволяють підключати до себе кілька гілок, але цей блок вирішує таку задачу

 

Блок “Точка перевірки”

Назва — єдиний параметр блоку.

Залишилися питання?
Спеціалісти обов'язково нададуть відповідь та допоможуть вирішити вашу проблему!
Зворотний дзвінок
Залишіть заявку – і наш спеціаліст зв'яжеться з вами в робочий час.
Відправити заявку
Консультація в чаті
Готові до ваших запитань!
Написати в чат
Електронна пошта
Напишіть в службу підтримки eSputnik.
Надіслати email