Події для запуску тригерних розсилок | Підтримка eSputnik

Дані користувача

Email

Омніканальність

Автоматизація

Відстеження подій та поведінки

Події для запуску тригерних розсилок

Події — це сигнали про дії, що відбулися; найчастіше це дії користувача на сайті або в повідомленні. Вони використовуються для запуску тригерних розсилок, тобто виконують роль тригера. Щойно система отримує сигнал про настання певної події, відбувається автоматичний запуск сценарію. Наприклад, це може бути перехід за посиланням у листі або додавання певного товару до кошика.

Події можуть генеруватися як у самій системі eSputnik, так і в клієнтських системах, наприклад CRM або CMS інтернет-магазину. У другому випадку події передаються до системи eSputnik через API.

Категорії подій в eSputnik

Категорії подій

У системі eSputnik користувачі можуть вибирати такі категорії для створення типу події:

1. Перехід за посиланням — відстеження кліку за посиланням у листі, до якого прив'язано подію. Цей тип події доступний користувачеві системи eSputnik за замовчуванням і є одним із найпопулярніших. Детальніше про те, як прив'язати сценарій до кнопки за допомогою цього типу події, читайте в окремій статті.

2. Підписка/Відписка — перехід за посиланням “Підписатися/Відписатися” у формі підписки або на сторінці відписки. Це службова категорія, що налаштовується спеціалістами eSputnik під час створення відповідних форм.

3. RFM — цей тип події вибирається при налаштуванні тригерів, заснованих на RFM-аналізі. Подія для цієї категорії генерується під час переходу користувачів з одного сегмента до іншого залежно від їхньої активності (R — час від моменту останньої купівлі/прочитання листа, F — частота купівель або відкривання листів, M — витрати клієнта). Наприклад, ви можете налаштувати тригер при переході користувачів із сегменту “купували три місяці тому” до категорії “купували шість місяців тому” і в такий спосіб вчасно реактивувати їх.

4. Імпорт — використовується при запуску сценарію після імпорту нових контактів. У системі eSputnik за замовчуванням уже є створена подія цієї категорії, яку ви можете вибирати в умовах запуску сценарію. За потреби ви також можете створювати інші події в категорії “Імпорт”, що запускатимуть ті чи інші сценарії. Наприклад, ви можете налаштувати запуск одного сценарію при імпорті файлу “Чоловіки”, а при імпорті файлу “Жінки” — іншого. Про запуск сценарію після імпорту контактів ви можете дізнатися тут.

5. Сповіщення — службова категорія, що використовується при налаштуванні сповіщень про збої в роботі тригерів і автоматично створюється за результатами цього налаштування.

6. Інші — всі кастомні події, що можуть створюватися в системі вручну або передаватися за API. До таких подій належать покинуті кошики та перегляди, реєстрація на сайті, додавання товару до вибраного тощо.

Найчастіше використовуються події з категорій “Перехід за посиланням” та “Інші”, рідше — “RFM” та “Імпорт”. Для полегшення процесу автоматизації в системі eSputnik за замовчуванням створені найпопулярніші типи подій, а саме:

 • “Підтвердив підписку” (категорія “Перехід за посиланням”);

 • “Імпорт нових контактів” (категорія “Імпорт”);

 • “Заповнив форму” (категорія “Підписка/Відписка”).

Створення типу події

Події в системі створюються двома способами: 

 • Автоматично (при передачі через API, після налаштувань запуску регулярного сценарію та сценарію на основі змін поля контакту);

 • Вручну.

Під час першої передачі події через API її буде автоматично зареєстровано в системі й відображено в “типах подій” із категорією “Інші”. Детальніше про метод API читайте тут.

Вручну подію можна створити в такий спосіб:

1. Перейдіть до розділу “Тригери” → “Типи подій”, натисніть кнопку “Новий тип події”.

Створення нового типу події

2. Дайте назву новій події.

3. Обов'язково заповніть поле “Ключ”. Це унікальний ідентифікатор події, що надходить до системи. До цього поля ви можете додати довільне слово, написане латиницею, також можна використовувати цифри. Наприклад: perehod, sale3, click тощо.

Назва і ключ події

Важливо

Ключ не має бути однаковим у різних подій.

4. Додайте категорію:

Вибір категорії події

5. Якщо у вас підключено сегментацію за подіями користувача, активуйте опцію “Враховувати події в сегментації контактів”. Якщо ж у вашому тарифному плані її не передбачено, залиште повзунок неактивним.

Примітка

Для підключення цієї опції зверніться до відділу продажів sales@esputnik.com

Сегментація за подіями

Можливості сегментації та персоналізації розсилок застосовуються передусім до кастомних подій, що передаються за API, і є особливо актуальними для інтернет-магазинів і мобільних застосунків.

6.  Активуйте опцію “Валідувати параметри”.

Валідація параметрів

Якщо опція увімкнена, то система приймає тільки таку подію, структура якої відповідає правилам валідації.

Докладніше читайте в статті “Валідація параметрів подій”.

7. Збережіть створену подію, натиснувши кнопку "Додати".

Додати тип події

Після цього вона відобразиться в списку “Типи подій”.

Створена подія

Запуск тригерної розсилки за подією

Залежно від обраного вами типу події процеси створення тригерної розсилки будуть різними, утім основними й обов'язковими етапами є такі:

Отримання/реєстрація події в системі

На цьому етапі вам треба створити подію в eSputnik або забезпечити інтеграцію з системою для передачі кастомних подій за API (див. пункт “Створення події”). 

Усі створені й передані події відображаються в розділі “Тригери” → “Типи подій”.

Список створених типів подій

Створення сценарію

Створіть сценарій, який бажаєте запускати при спрацьовуванні певної події.

Наприклад, це може бути тригерна розсилка, що запускатиметься за умови настання таких подій:

 • за кліком певної кнопки в листі (Перехід за посиланням);

 • при заповненні форми підписки (Підписка/Відписка);

 • після імпорту нових користувачів до системи (Імпорт);

 • одразу після переходу ваших підписників із сегмента активних до сегмента пасивних користувачів (RFM);

 • у момент здійснення певних дій на сайті (Інші — Покинуті кошики, Покинуті перегляди).

Для створення сценарію перейдіть до вкладки “Тригери” → “Сценарії” та натисніть кнопку “Новий сценарій”.

Створення нового сценарію

У вікні, що відкриється, вкажіть назву сценарію і перетягніть потрібні вам блоки методом drag-and-drop. З'єднайте блоки між собою і обов'язково завершіть кожну гілку блоком “Кінець”.

Нижче наведено приклад сценарію, який буде спрацьовувати при натисканні кнопки “Промоакція” в повідомленні. Усі контакти, які натиснули цю кнопку, буде додано до окремої групи “Зацікавилися розсилкою”, і вони отримають додаткове повідомлення з деталями попередньої пропозиції.

Приклад сценарію

Прив'язка події до сценарію

1. Перейдіть до вкладки “Тригери” → “Сценарії” та натисніть “Налаштування запуску” в полі сценарію.

Налаштування запуску

2. У вікні, що відкриється, активуйте перемикач “Налаштування запуску” та виберіть потрібну подію.

Вибір події

3. Натисніть вкладку “За подією” та вкажіть для неї частоту обробки унікальних подій:

 • Кожен раз — якщо сценарій необхідно запускати при надходженні кожної повторної події за одним і тим самим контактом. Наприклад, ви вибрали цю опцію для тригера “Замовлення”. У цьому випадку кожного разу, коли ваш клієнт буде оформляти замовлення, він отримуватиме емейл з інформацією про замовлені товари. Якщо він оформить три окремих замовлення протягом дня, то отримає відповідно три повідомлення.
 • Раз за у весь час — щоб ваш контакт отримав тригерний ланцюжок тільки одного разу за весь час незалежно від того, яку кількість подій за ним було зареєстровано. Прикладом використання цього варіанту може бути відправлення welcome-ланцюжка після першої купівлі товару: скільки б замовлень не зробив клієнт, він отримає тільки одну привітальну серію листів;
 • Запускати не частіше ніж раз в ... годин/днів/тижнів/місяців — якщо треба, щоб обробка подій здійснювалася одного разу протягом певного проміжку часу. Наприклад, ви вибрали опцію запуску один раз на годину для сценарію “Покинуті кошики”. Якщо один і той самий клієнт протягом години тричі залишить кошик неоплаченим, сценарій обробить тільки одну подію за цей проміжок часу, і листа із нагадуванням про оплату буде відправлено клієнтові один раз.

Обробка унікальних подій

4. Натисніть кнопку “Застосувати”.

Подія відобразиться в умовах запуску створеного сценарію. При цьому сценарій, до якого було прив'язано подію, також з'явиться в полі “Пов'язаний сценарій” в налаштуваннях події.


Подія в умовах запуску сценарію

Запуск сценарію

1. Натисніть іконку запуску для активації сценарію. 

Запуск сценарію за подією

2. Підтвердить активацію сценарію натисканням кнопки “Активувати”.

Активація запуску

Створений сценарій стане активним, та позначиться відповідною іконкою.

Активний сценарій

Після того як сценарій та подію буде пов'язано між собою, при надходженні цієї події до системи запускатиметься сценарій розсилки тому контактові, email-адресу (або номер телефону, токен) якого було передано разом із подією. Контактна інформація передається разом із подією та є її невід'ємною частиною.

Параметри події

Керування типами подій 

Щоб переглянути доступні типи подій, перейдіть до розділу “Тригери” → “Типи подій”.

Типи подій

Статуси активності

Залежно від статусу активності в системі типи подій можуть бути активними або неактивними. 

Для сортування подій за активністю натисніть відповідну вкладку:

 • Всі статуси,
 • Активні,
 • Неактивні.

Статуси активності

Залежності типів події

Залежність типів події — це зв'язок між типом події та сценарієм або умовною групою. 

Для фільтрації типів подій за залежністю виберіть вкладку:

 • Всі залежності,

 • Запускають сценарій,

 • Зупиняють сценарій,

 • Сегментацію активовано,

 • Без залежностей.

Залежності типів події

Список типів подій

Список типів подій

У загальному списку відображається така інформація:

1. Тип події

Типи подій, створені для регулярних сценаріїв та сценаріїв на основі змін поля контакту, додатково містять:

 • Назву групи, ID групи.

 • Назву поля, ID поля

Типи подій для регулярних сценаріїв та сценаріїв на основі змін поля контакту

Цифри в назві типу події є ID умовної групи або ID поля контакту.

2. Залежності

У стовпчику “Залежності” відображаються пов'язані з типами подій сценарії та умовні групи. Порожнє поле означає, що тип події не має залежностей.

Залежності

Зверніть увагу

Один тип події може мати кілька пов'язаних сценаріїв та умовних груп. В цьому випадку залежності групуються, і відображається їхня кількість.

За кліком на залежність відкриється вікно “Залежності типу події” з докладною інформацією про кожні пов'язані сценарії та умовні групи.

Вікно “Залежності типу події”

Щоб перейти до перегляду та редагування пов'язаних об'єктів, натисніть іконку ока

3. Обсяг за 24 години: кількість типів подій за останні 24 години. 

4. Запущені сценарії за 24 години: кількість запущених для цієї події сценаріїв за 24 години.

5. Помилки за 24 години: кількість помилок у сценаріях за 24 години.

6. Враховувати події для сегментації контактів (для активації/деактивації натисніть перемикач).

7. Додаткові опції керування.

За кліком на три крапки у полі типу події з'явиться меню з такими опціями:

Додаткові опції керування.

 • Історія подій: перехід до розділу “Історія подій”.

Перехід до розділу “Історія подій”

 • Валідувати параметри: налаштування правил валідації.

Валідувати параметри

 • Попередній перегляд структури: перегляд структури типу події, параметри якої можна скопіювати. 

Перегляд структури типу події

Опція “Попередній перегляд структури” доступна для типів подій з активованою сегментацією.

Примітка

При передачі нових параметрів вони будуть додаватися до структури параметрів події, а вже існуючі будуть залишатися без змін.

 • Видалити: видалення типу події.

Для пошуку типів подій в загальному списку використовуйте рядок пошуку за назвою події.

Пошук типів подій

Історія подій

 Для перегляду журналу подій, що надходять до системи у режимі реального часу, перейдіть до розділу “Тригери” → “Історія подій”.

Історія подій

Якщо події не передаються, журнал буде порожнім.

Після запуску тригерної розсилки ви матимете змогу відстежувати надходження подій до системи eSputnik, фільтрувати події за типом і часом, а також здійснювати їхній пошук за ключем. У загальному переліку подій за налаштованими параметрами відображатимуться тип події, ключ унікальності, знайдений контакт (якщо використовується сегментація за подіями), пов'язаний сценарій і дата реєстрації.

Дії з історією подій

Клікніть рядок “Тип події”, щоб побачити, які з її параметрів передаються до системи.

Параметри в історії подій

Ця інформація дозволить вам відстежувати відпрацювання сценарію з використанням події.

Якщо в процесі налаштування тригерної розсилки у вас виникнуть додаткові питання, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою support@esputnik.com.

Залишилися питання?
Спеціалісти обов'язково нададуть відповідь та допоможуть вирішити вашу проблему!
Зворотний дзвінок
Залишіть заявку – і наш спеціаліст зв'яжеться з вами в робочий час.
Відправити заявку
Консультація в чаті
Готові до ваших запитань!
Написати в чат
Електронна пошта
Напишіть в службу підтримки eSputnik.
Надіслати email